ДПА

Р О З К Л А Д

 Державної   підсумкової   атестації  у 4 та  9   класах

Ліцею  “Личаківський”  у  2018-2019 н. р.

Клас Дата     проведення Година Предмет
1. 9 03.06 9.00 Українська мова
2. 9 05.06 9.00 Математика
3. 9 07.06 9.00 Англійська мова
4. 4 14.05 9.55 Українська мова.  Літературне читання
5. 4 21.05 9.55 Математика

 УВАГА !

 В 2018/2019 навчальному році учні ліцею складатимуть Державну підсумкову атестацію:

В 4-му кл. – з 14 по 21 травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики;
В 9-му кл. – з 3 по 7 червня з трьох предметів: української мови, математики та англійської мови;
В 11-му кл. –  з 22 травня  по  14 червня:

 • українська мова ( у формі ЗНО)                                                      – 24   травня
 • Математика або історія на вибір учня ( у формі ЗНО)             – 22  травня або    06 червня

  Атестація у початковій школі

  ДПА (також відома, як державна підсумкова атестація) є підсумковим іспитом для учнів, які закінчили навчання в молодшій школі.  ДПА виявить рівень отриманих ними знань і стане гарантією переходу в середню школу.

  Особливості ДПА для 4 класу

  На підсумкову атестацію для учнів молодшої школи винесені такі предмети:
  українська мова та літературне читання;
  – математика

  Остаточний розклад розклад ДПА буде відомий в квітні 2019року. Основні положення ДПА:
  – ДПА проходить у письмовій формі, а завдання для неї розробляють учителі-предметники, які орієнтуються на вимоги освітніх програм Міносвіти;
  – учні пишуть роботу протягом одного уроку (45 хвилин);
  – завдання для учнів можуть бути написані на звичайній дошці, спроектовані на електронну дошку або роздані учням у вигляді окремих листків-квитків;
  – атестаційні роботи повинні містити навчальний матеріал, який був вивчений учнями в рамках шкільної програми, а завдання повинні мати різні рівні складності і носити комплексний характер.

   ДПА з української мови

  Завдання до ДПА можуть бути розроблені за однією із двох можливих схем. Перша схема передбачає диктант або текст для переписування, в якому пропущені деякі орфограми. Робота будується так, щоб учень міг показати свої навички в правописі, мовленнєві навички, творчі здібності та вміння зв’язно висловлювати думки, тому в неї будуть включені додаткові завдання, спрямовані на виявлення та оцінку всього вище переліченого.  Міністерство освіти рекомендує таку структуру роботи:

  Диктант або текст для переписування об’ємом від 50 до 55 слів. У тексті повинно бути пропущено близько 25% слів, у тому числі орфограм, що є виключенням з правил. Диктант або текст можуть бути оцінені в 6 балів.

  Завдання до тексту, які перевіряють мовні знання і вміння учнів. Всього таких завдань може бути 4, кожне з яких оцінюється в 1 бал.

  Завдання творчого характеру, що передбачає формулювання 3-4 пропозицій. Дана частина роботи може принести ще 2 бали.

  Друга форма роботи передбачає комбінацію диктанту (або тексту з пропущеними словами) і тестів, які перевірять правопис та мовленнєві навички учнів. Міносвіти рекомендує таке зміст роботи:

  Диктант або текст для переписування об’ємом від 25 до 30 слів. У тексті повинно бути пропущено близько 25% слів, у тому числі орфограм, що є виключенням з правил. Диктант або текст оцінюються в 3 бали.

  Завдання творчого характеру, що передбачає формулювання 3-4 речень. Дана частина роботи може принести ще 2 бали.

  Тестові завдання закритого типу, у яких школяр повинен буде вибрати одну вірну відповідь з трьох запропонованих. Кожен тест оцінюється в 1 бал.

  Тести відкритого типу, на які потрібно дати коротку відповідь або встановити відповідність між шістьма компонентами. Ця частина  може принести учневі 2 бали.

  Тести відкритого типу з короткою відповіддю. Такий тест також може бути тільки один і оцінюється в 2 бали.
  Виконання всіх видів робіт оцінюється в 12 балів максимум.

  ДПА з літературного читання

  Учитель має право сформувати два види завдань. Перший вид – це робота, в основі якої знаходиться текст для читання про себе, а також завдання з даного тексту, які перевіряють розуміння прочитаного, творчі здібності та вміння висловлювати власну думку. Міносвіти рекомендує таке зміст і структуру роботи:

  Незнайомий учням художній текст, в якому міститься від 330 до 390 слів. Кількість незнайомих слів не повинно перевищувати 2 одиниці. Максимальна довжина речень – 12 слів. Завдання оцінюється в 4 бали.

  Завдання, складене на основі тексту, який перевіряє розуміння сенсу прочитаного і вміння працювати з текстом. Таких завдань може бути 6 кожне оцінюється в 1 бал.

  Одне завдання творчого характеру, в якому потрібно письмово висловити власну думку. Обсяг написаного повинен становити 2-3 пропозиції. За таку роботу можна заробити 2 бали.
  Щоб успішно здати літературне читання, потренуйтеся з дитиною заздалегідь.                                   Друга форма завдань заснована на тексті для читання і складених до нього тестових і творчих завдань. Пропонується дотримуватися такої структури:

  Незнайомий учням художній текст, в якому міститься від 330 до 390 слів. Кількість незнайомих слів не повинна перевищувати 1 одиницю, а пропозиції повинні складатися не більше ніж з 12 слів. Завдання оцінюється в 4 бали.

  Тести закритого типу, в яких потрібно вибрати одну відповідь з трьох запропонованих у квитку. Тестів може бути 2 кожен приносить 1 бал.

  Тести, які передбачають, що учень дасть коротку відповідь. Завдання оцінюється в 2 бали.

  Тести відкритого типу, в яких потрібно встановити відповідність між 6 компонентами (1 тест, за який нараховується 2 бали).

  Творче завдання, в якому потрібно висловити свою думку щодо прочитаного художнього тексту. Учень повинен написати 4-5 речень (1 завдання, яка оцінюється в 2 бали).

  Перевірка читання про себе здійснюється наступним чином – учням пропонується взяти ручки чи олівці і починати читання по команді вчителя. По закінченню трьох хвилин вчитель зупиняє читання, а школярі ставлять крапку біля слова, на якому були змушені зупинитися. Учитель відзначає прогрес кожного учня, а потім дає їм час дочитати до кінця, щоб мати можливість працювати з завданнями, складеними на основі фрагмента. Максимум балів, який можна отримати за всі завдання, дорівнює 12.

  ДПА з математики

  В даному випадку вчителю також дається вибір з двох можливих форм атестаційної роботи. Перша форма виглядає наступним чином:

 • Завдання, в якому потрібно виконати три дії. Оцінюється в 3 бали.

 • Вираз з дужками, в якому потрібно працювати з багатоцифровими числами і здійснювати дії в певному порядку (1 завдання 2 бали).

 • Завдання на порівняння чисел і перетворення величин (2 завдання по 1 балу за кожне).

  Завдання на знаходження частини від числа (1 завдання, яка оцінюється в 1 бал).

  Робота з геометричним матеріалом, що складається з 2 завдань по 1 балу за кожне.

  Творча задача, в якій потрібно застосувати логіку (1 завдання, яка оцінюється в 2 бали).

  Друга форма математичного іспиту відрізняється включенням тестової частини. Обчислення до тестів учень повинен записувати і здавати разом з листочками тестування, щоб учитель бачив хід виконання робіт. Рекомендації до таких завдань:
  Тести відкритого типу, в яких потрібно вибрати вірний варіант 1 з трьох запропонованих (3 тіста по 1 балу).

 • Тести відкритого типу, в яких потрібно встановити послідовність чи знайти відповідності між компонентами (2 тесту по 2 бали за кожне).

  Тести відкритого типу, що передбачають коротку відповідь (1 завдання, яка оцінюється в 2 бали).

  Завдання, що передбачає розгорнуту відповідь (1 завдання, за яку нараховується 3 бали).

  Максимум балів, який можна отримати за всі завдання, дорівнює 12.

  Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці, а також днів перед і після святкових. На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці, або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці).

  Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

  Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок  Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються вчителем початкових класів, погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу.

  Атестація в основній школі

              Атестація учнів, які закінчили 9-й клас, буде проходити на базі тієї школи, в якій вони проходять навчання. Екзаменування проходить у письмовій формі і повинно відповідати певним вимогам Міністарства освіти. У роботі повинні бути завдання, відповідні рівню підготовки учнів і шкільних освітніх стандартів. Дати, в які буде проходити ДПА, визначаються членами педагогічної ради. Наказ за підписом директора, затверджує дати проведення кожного іспиту, доведуть до відома учнів не пізніше 5 квітня 2018 року. Дев’ятикласникам 2017/2018 року випуску потрібно здавати три іспити:
  українська мова;
  математика;
  англійської мови.

  Оцінки по ДПА виставляються в журнал після річної позначки. Підсумки атестації повинні бути проставлені в атестат про середню освіту. Вони безпосередньо впливають на середній атестаційний бал.

  ДПА з української мови

  Підсумкова атестація з української мови належить до числа обов’язкових. Вона проводиться у формі письмового диктанту, в рамках якого оцінюється орфографічна і пунктуационная грамотність учнів, уміння правильно писати слова, вживати правила орфографії і пунктуації, а також оформляти роботу відповідно до вимог. Тезісні характеристики ДПА:
  атестація проходить протягом 60 хвилин;
  – обсяг диктанту повинен становити від 160 до 170 слів;
  – на початку іспиту вчитель повинен зачитати весь текст, дати пояснення щодо його змісту, лексичного значення слів і особливостей правопису;
  – кожне речення тесту читається наступним чином: учитель читає все речення цілком, потім повторять по частинах (в цей час учні пишуть), а потім ще раз повторює пропозицію;
  – в процесі диктування потрібно вказувати місце, в якому починається новий абзац;
  – в кінці вчитель ще раз читає весь текст, щоб учні змогли зробити перевірку роботи і виправити можливі помилки.
  Оцінка диктанту проводиться згідно з такими критеріями:
  – помилки в орфографії і пунктуації оцінюються однаково;
  – помилки, допущені в одному і тому ж слові, вважаються за одну, але однотипні помилки, допущені в різних словах, вважаються різними;
  – при підрахунку помилок потрібно ділити їх на грубі і негрубі (виключення, заміна розділового знака, вживання не і ні і т. д.);
  – помилки на правила, які учні ще не проходили в 9-му класі, повинні бути виправлені, але не враховуються при підрахунку;
  – робота, в якій допущено більше п’яти виправлень, оцінюється на 1 бал менше;
  – бали потрібно розподіляти за таким принципом: 15-16 помилок і більше – 1 бал, 13-14 – 2 бали, 11-12 – 3 бали, 9-10 – 4 бали, 7-8 – 5 балів, 5-6 – 6 балів, 4 – 7 балів, 3 – 8 балів, 1 груба і одна негруба – 9 балів, 1 – 10 балів, 1 негруба – 11 балів, 0 – 12 балів.

  ДПА з математики

  Математичний іспит пишеться протягом 135 хвилин.Співвідношення кількості завдань з курсів алгебри і геометрії – 2:1. Квитки розробляються так, щоб охопити програму з 5 по 9 класи. Роботу можна розділити на три частини:
  – перша – від 10 до 12 завдань, сформульованих у тестовій формі так, щоб учень вибрав одну правильну відповідь із 4-5 варіантів;
  – друга – від 4 до 6 завдань у вигляді відкритих тестів, на які потрібно дати коротку відповідь;
  – третя – 3-4 завдання відкритої форми, у яких учневі треба буде дати розгорнуту відповідь (вирішити завдання і пояснити логіку і порядок вирішення). Ці завдання оцінюються на максимум балів тільки в тому випадку, якщо учень зумів обґрунтувати кожне проведене дію.

  ДПА з англійської мови

  Атестаційна робота з англійської мови проводиться в письмовій формі і перевіряє словниковий запас школярів, а також ступінь оволодіння мовою. Для учнів звичайних шкіл завдання повинні відповідати рівню А2+, а для дев’ятикласників, представляють спеціалізовані школи – В1. Квиток ДПА з іноземної мови складається з трьох частин:

  читання – учням пропонуються тексти публіцистичного характеру, особиста або офіційний лист, оголошення, реклама, розклад, меню, рецепт або телепрограма. Після читання тексту потрібно буде виконати завдання по ньому – це може бути тест з вибором вірної відповіді, добір логічних пар, запитання з короткими відповіді, завдання на встановлення порядку слів, знаходження аргументів та встановлення зв’язків між інформаційними блоками;

  використання мовних навичок – у цій частині школяра чекають тести, що передбачають коротку відповідь. Вони виявляють ступінь оволодіння лексикою, граматикою і семантикою. Завдання повинні бути складені з текстів різного обсягу і складності, а їх контекст – торкатися побутових ситуацій. Це може бути завдання, якому потрібно вставити пропущене слово або вибрати варіант відповіді;

  лист – тут учням треба показати, наскільки добре вони оволоділи навичками письмової комунікації. Школярі будуть писати текст, спираючись на підказки у вигляді оголошень, листів, повідомлень, реклами, картинок, фотографій, таблиць або схе

Атестація у старшій школі

В 2019році  ДПА проводиться повністю у форматі ЗНО і в межах сесії ЗНО.

Складатимуть 3 предмети: обов’язково українську мову, на вибір історію України або математику, ще 1 предмет на вибір з: біологія, хімія, фізика, географія, а також англійська, французька, німецька, іспанська, російська мови. Почнеться сесія ДПА і ЗНО 23 травня з іспиту з української мови та літератури.

Увага: іноземна мова, на відміну від попереднього року, не обов’язкова для складання, це лише один предмет із переліку на вибір.

Увага: якщо випускнику потрібно скласти і математику, і історію України, він обирає один із  предметів 2­‑м, а один – 3‑м у складанні. Випускник може скласти ДПА і з математики, і історії України

Українська мова, математика або історія, іноземна мова

Всі тести розроблені за програмою рівня «стандарт». Українську мову складатимуть як ЗНО з української мови та літератури, але для визначення оцінки ДПА врахують тільки відповіді з української мови та власне висловлення. Іноземна мова, математика та історія України теж розділені таким чином: для врахування ДПА обирають тільки частину запитань, вони позначені в тестовому зошиті. Приміром, щодо історії України знадобляться тільки відповіді з періоду XX-XXI ст. У ДПА з решти предметів враховуватимуть цілісний тест.

 Додаткова сесія ЗНО-2017 відбудеться 03-12 липня 2018 року. В ній можуть взяти участь ті, хто не зміг скласти ЗНО в основну сесію через незалежні від них обставин.

                            Важливо: про ЗНО

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

Відповідно до наказу, реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Змінювати реєстраційні дані учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 2 квітня 2018 року.

До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 22 травня до 13 червня. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 21 травня 2018 року.

Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.

Пробне тестування 

 Вартість одного  пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ПЗНО) у 2018 році – 132 грн.

Учасниками пробного ЗНО можуть бути учні випускних класів закладів освіти, випускники минулих років, студенти закладів вищої освіти, учні (студенти) закладів професійно-технічної освіти, котрі виявили бажання ознайомитись з процедурою та перевірити свій рівень знань напередодні складання основних іспитів.

Процедура реєстрації проста:

 1. Зайти на сайт ЛРЦОЯО – lv.testportal.gov.ua з 09 до 31 січня 2018 р. – закладка «Пробне ЗНО-2018».
 2. Заповнити аплікаційну форму.
 3. Отримати логін та код доступу до інформаційної сторінки учасника ПЗНО.
 4. 4. Зайти на інформаційну сторінку учасника ПЗНО, роздрукувати квитанцію та оплатити її протягом 5-ти робочих днів Після оплати перевірити статус заяви (статус «Оплачена» є підтвердженням факту реєстрації).
 5. 5. З 01 березня 2018 р. з інофрмаційної сторінки учасника ПЗНО роздрукувати ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКУ, де буде вказано місце та час проведення пробного ЗНО.

На окремих щасливчиків очікує бонус-подарунок – перевірка вчителями – екзаменаторами   відкритої частини сертифікаційної роботи.

Кому пощастить?

перші 200 зареєстрованих осіб – з англійської мови;

перші 250 – з   української мови і літератури;

перші 300  – з математики.

                                Терміни проведення пробного ЗНО:

24 березня 2018 р. – українська мова і література;

31 березня 2018 р. – історія України, математика, іноземні мови ( з аудіюванням), географія, фізика, хімія, біологія.

Великий успіх починається з маленького шансу!

Участь у пробному тестуванні дасть можливість відчути атмосферу зовнішнього незалежного оцінювання та дізнатися про всі етапи його проведення.

Український центр оцінювання якості освіти затвердив наказ про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

Реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 9 до 31 січня 2018 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 24 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 31 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, будуть оприлюднені на інформаційних сторінках 30 березня – з української мови і літератури, з інших предметів – 6 квітня.

Детальніша інформація – у розділі «Пробне ЗНО».

 Календар ЗНО-2018

Предмет Дата складання ЗНО Розміщення на сайті УЦОЯО правильних відповідей до завдань ЗНО Визначення результатів і порогового балу Розміщення на інформаційних сторінках учасників їхніх результатів ЗНО Передавання до шкіл відомостей з результатами ДПА
українська мова та література 24.05.2018  25.05.2018
іспанська мова 29.05.2018
німецька мова 29.05.2018
французька мова 29.05.2018
англійська мова 01.05.2018
математика 22.05.2018
історія України 06.06.2018
російська мова 06.06.2018
біологія 04.06.2018
географія 08.06.2018
фізика 11.06.2018
хімія 13.06.2018