Навчальний план

  НАВЧАЛЬНИЙ    ПЛАН

білінгвальних класів  Ліцею «Личаківський»   на  2021/2022 навчальний  рік

Навчальні предмети

Кількість  годин  на тиждень

5 6 7 8 9 10 11
Українська мова 3,5      3,5 2,5 2 2 2 2
Українська літерат. 2 2  2 2 2 2 2
Англійська мова 5 5 5 5 5 5 5
Зарубіжна  література 2 2 2 2 2 1 1
Історія України 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Правознавство       1       –       –
Громадянська  освіта 2
Мистецтво 1 1 1 0,5 0,5       –       –
Математика 4 4  – 3 3
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство 2
Фізика 2 2 2,5 3 3,5
Астрономія 0,5
Біологія 2 2 2 2 2 1,5
Географія 2 2 2 1,5 1,5 1
Хімія 1,5 2 2 1,5 2
Екологія 0,5
Трудове навчання 2 2
Інформатика 1 1 1 2 2 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3
Основи здоров’я 1 1 1 1 0,5
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Р а з о м 26,5 +3 29,5+3 30+3 31+3 31,5+3 27+3 26+3
Базові курси за вибор. (вивч. англ. мовою)

– Природознавство

– Біологія

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

Курси за вибором:

– Літератур. Англії

– Країнознавство

– Технічний перекл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

1

1

 

Гранично допустиме навчал.  навант. на 1 уч. 28 31

 

32 33 33     33

 

     33

 

Всього

 

28,5 31,5 32 33 33,5 35 34